MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Anasayfa / Mesafeli Satış Sözleşmesi

Merhaba Server Sahiplerine özel
Yeni Çıkan Yasaya Göre

Hosting Hizmeti sözleşmemizi güncelledik biz sende güncelle ve müşterilerinizi bilgilendirin. eğer sözleşmen yoksa mutlaka yapın sözleşme. yada bilgilendirin kullanıcıları Hosting müşterilerin var veya kendiniz eğer izinsiz email gönderirlerse silsile olarak hepımız sorumluyuz. Bundan dolayı hem sözleşmeni güncelle hemde kullanıcıları uyar bu konuda. çünkü kullanıcı spam yaptı ve hizmeti kapatmadın sen, bilmiyordum haberim yoktu tarzında savunmalar kabul edilmiyor

Netfikirhosting Spam Politikası ve CEZAİ ŞART
MÜŞTERİ kesinlikle istenmeyen email (spam) alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimi) ve/veya Internet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek elektronik postalar (e-mail), Internet kullanıcılarının istekleri dışında ticari reklam elektronik postaları (e-mail) yollayamaz. Buna ek olarak, kendisine ait sunucu,hosting veya SMTP sunucusu bulunduran müşteriler, Netfikirhosting’den SMTP hizmeti alsın ya da almasın, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. Kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar. Bu tarz gönderimler, Netfikirhosting’e ait olan ip adreslerine zarar verdiğinden veya güveni zedelediği gibi, aynı zamanda Netfikirhosting sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, MÜŞTERİ’ye sağlanan servislerde aksamalara sebep olabilmektedir. Müşteri, Netfikirhosting’in yukarıda sözü edilen “Anti-Spam Politikasını” okuyup anladığınız ve kabul ettiğiniz konusunda mutabık ve ayrıca, Netfikirhosting’in, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak spam ya da yetki haricinde toplu e-posta aktarımında bulunduğuna ya da bununla bağlantılı olduğuna kanaat getireceği her türlü Hesabı derhal sonlandırabileceğini kabul etmektedir. Ek olarak, gerçek zararın makul düzeyde hesaplanamaması halinde, Hesabınızdan aktarılan ya da Hesabınızla başkaca yollarla bağlantılı olan her bir spam ya da istenmeyen toplu e-posta gönderimi için Netfikirhosting’e spam ya da mail başına 3,00 Türk Lirası tutarında cezai şart ödemesi yapmayı kabul etmiş bulunmaktadır.

Yayınlanan Yasa hakkında Bilgi
Elektronik ticarete ilişkin esasları düzenleyen elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun Resmi Gazetede yayınlandı yasaya göre, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek. Buna göre, bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanlarına istenilen bilgi, belge ve defter ile elektronik kayıtları vermeyenlere de 2,000 TL’den 5,000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.
Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek. Ticari elektronik iletileri, alıcılara önceden onaylarını almadan birden fazla gönderen hizmet sağlayıcılara ise 10,000 TL’den 50,000 TL’ye kadar idari para cezaları verilecek. Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi halinde, mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik ile ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacak. Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecek. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek. İşletmeciler; kendi sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapamayacak. İşletmeler, siyasi propaganda faaliyetinde de bulunamayacak.